Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystemet ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet hittar du riktlinjer och andra styrande dokument. Här finns även stöd i det dagliga arbetet, t.ex. handböcker, blanketter och utbildningsmaterial. Målet är att ge bästa möjliga vård och omsorg. Varje dag.

Översikt över systematiskt kvalitetsarbete.

Information om ledningssystem för kvalitet.

IntroduktionsmaterialPowerpoint för chefer och medarbetare

 

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Tommi Larsson
Projektledare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 26
tommi.larsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-16 12.50