Blanketter och checklistor

Blanketter, checklistor, mallar och förteckningar som tillhör vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Dokumenten är sorterade efter ledningssystemets kvalitetsområden.

Förskrivning

Dokument

Typ

Hjälpmedelsorder antidecubitusPDF

Ifyllningsbar blankett

Sortiment antidecubitusmadrasserPDF

Förteckning

 

Nutrition

Dokument

Typ

Mat- och vätskeregistreringPDF

Blankett

Signeringslista, vätskelistaPDF

Ifyllningsbar blankett

Signeringslista, viktlistaPDF

Ifyllningsbar blankett

Signeringslista, sondnäring/infusionPDF

Ifyllningsbar blankett

Signeringslista, kontroll av blodsockerPDF 

Ifyllningsbar blankett

 

Synpunkter och klagomål

Dokument

Typ

Pappersblankett för synpunkter och klagomålPDF

Blankett

 

Tjänster, produkter och teknik

Dokument

Typ

Loggkontroll - rapportPDF

Blankett

Loggkontroll - teknisk rutinPDF

Checklista

Registrering grundutrustningPDF

Blankett

Felanmälan grundutrustningPDF

Blankett


Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-24 15.37