Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Nytt och ändrat i ledningssystem för kvalitet

Här hittar du nyheter och uppdateringar gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Mölndals stad.

Under hösten 2019 pågår ett arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen med att ta fram ett nytt ledningssystem. Vid årsskiftet 2019/2020 ska allt vara klart.

Under tiden som innehållet i dagens ledningssystem flyttas över kommer befintliga webbsidor inte att uppdateras. Om du saknar någon viktig information eller uppdatering kan du vända dig till Anna-Sofia Junsäter, verksamhetsledare och projektledare, se kontaktrutan.

Aktuellt

Prenumerera på nyheter till utförare inom vård och omsorg för att följa vad som händer inom vård- och omsorgsområdet i Mölndals stad.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-28 12.03