Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ändrad riktlinje för brukare som akut behöver uppsöka sjukhus

Riktlinjen "Brukare åker från ordinärt eller särskilt boende till sjukhus" har bytt namn till "Brukare som akut behöver uppsöka sjukhus". Ändringen har gjorts för att tydliggöra att riktlinjen avser alla brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Riktlinjen har även förtydligats när det gäller

  • situationer när brukare avböjer hjälp med att ringa 112 i akuta situationer.
  • kommunens ansvar att följa med brukare med funktionsnedsättning till sjukhus.

Riktlinjen finns under kvalitetsområdet samverkan och samarbete.

För mer information se nyheter till utförare.

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-25 18.28