Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete

Nytt introduktionsmaterial för att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystem för kvalitet.

Översiktsbild systematiskt kvalietsarbete

Systematisk utveckling av kvaliteten för brukarna

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett introduktionsmaterial för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att öka kunskapen om hur vi arbetar med att systematiskt utveckla kvaliteten för våra brukare.  Det är också en guide till de olika delarna i vårt ledningssystem för kvalitet.

Introduktion av chefer och medarbetare

Introduktionsmaterialet vänder sig till dig som är chef, handläggare, omsorgspersonal, legitimerad personal eller stabspersonal. Materialet kan till exempel användas vid introduktion av nyanställda. Det består av ett bildspel med pratmanus till bilderna.

Introduktionsmaterialet hittar du under avsnittet Om ledningssystemet och systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakt

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-08 15.34