Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny struktur i ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för  kvalitet har fått en ny struktur. Nytt är bland annat att det finns information om vilka kvalitetsområden som särskilt berör ditt arbetsområden under rubriken Styrdokument och stöd.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska säkra och utveckla kvaliteten för brukarna i de tjänster som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. I ledningssystemet hittar du styrning och stöd i det dagliga arbetet.

För att det ska vara lättare för dig att hitta den information du behöver har innehållet i ledningssystemet fått en ny struktur.

På ingångssidan hittar du nu dessa rubriker:

 • Nyheter
  Här finns nu information om uppdateringar och förändringar i ledningssystemet.
 • Om ledningssystemet
  Här finns nämndens kvalitetsinriktning och information om innehåll i ledningssystemet.
 • Blanketter och checklistor
  Här finns en genväg till  blanketter, checklistor och andra mallar.
 • Styrdokument och stöd
  Ledningssystemet är indelat i olika kvalitetsområden. Under varje område finns riktlinjer och andra styrdokument. Här finns också handböcker, vägledningar, utbildningar med mera. 

  Nytt är att det nu finns information om vilka kvalitetsområden som särskilt berör det område du arbetar inom. 
 • Uppföljning, analys och förbättringsarbete
  Här finns information om bland annat egenkontroll, verksamhetsuppföljning, kvalitetsanalys och riskanalys.

Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på hur vi kan göra ledningssystemet bättre och enklare att använda.

Kontakt

Ylva Klinghoffer
Kvalitetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 26
ylva.range-klinghoffer@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-05 14.17