Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny riktlinje om hjärtstopp

En ny riktlinje har publicerats - Riktlinje om hjärtstopp hos patient inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning

En ny riktlinje om hjärtstopp är framtagen utifrån de etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (HLR) vid hjärtstopp som utarbetats av Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Riktlinjen har samverkats lokalt i Nosam.

Den nya riktlinjen finns i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet Personal och kompetens.

Kontakt

Karin Paust
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-30 15.28