Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny plats för styrning och stöd gällande systematiskt säkerhetsarbete

Styrning och stöd gällande systematiskt säkerhetsarbete har flyttats till kvalitetsområdet Förebyggande arbete. 

Riktlinjer och handlingsplaner gällande systematiskt säkerhetsarbete har flyttats från kvalitetsområdet Tjänster, produkter och teknik till Förebyggande arbete. Anledningen är att tydliggöra att det systematiska säkerhetsarbetet syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall.

Kontakt

Gunilla Norström
Säkerhetshandläggare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 75
gunilla.norstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-30 15.27