Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Innehåll

Här hittar du en beskrivning av de olika delarna i ledningssystem för kvalitet.

Nytt och ändrat i ledningssystemet

Här finns nyheter och uppdateringar gällande ledningssystemet, t.ex. nya och ändrade riktlinjer.  

Blanketter och checklistor

Här finns en genväg till blanketter, checklistor, mallar och förteckningar som tillhör  ledningssystemet. Dokumenten är sorterade efter kvalitetsområden.

Styrning och stöd

Styrning och stöd består av olika kvalitetsområden, t.ex. avvikelser, bemötande och hygien. Under varje kvalitetsområde hittar du styrdokument och relaterad information. 

För att underlätta sökning har Styrning och stöd delats in i olika verksamhetsområden, där de kvalitetsområden som berör din verksamhet finns samlade.

Styrdokument

Här finns riktlinjer, anvisningar och andra kommunala styrdokument.

Relaterad information

Här finns stöd för tillämpningen av riktlinjer, lagar och föreskrifter. 

Verktyg och mallar

Här finns checklistor, blanketter och förteckningar samt länkar till IT-stöd.

Stödjande dokument

Här finns bland annat metodstöd, manualer, vårdprogram, handböcker och gemensamma rutiner.

Lokala rutiner publiceras inte i ledningssystemet utan hanteras av respektive enhet, exempelvis i filbibliotek (G:) eller rutinpärmar.

Information och utbildning

Här finns länkar till relaterade webbsidor, utbildningar, utbildningsmaterial med mera.

Regelverk

Här finns länkar till lagar, förordningar, föreskrifter och liknande.  

Avtal och överenskommelser

Här finns avtal och överenskommelser gällande t.ex. samverkan.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Anna-Sofia Junsäter
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 86
anna-sofia.junsater@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-16 12.48