Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Styrning och stöd

Ledningssystemet är indelat i olika kvalitetsområden. Under varje område finns det riktlinjer och andra styrdokument som styr vår verksamhet. Här hittar du också stöd för tillämpningen av riktlinjer och annan relaterad information. 

Samtliga kvalitetsområden

Här hittar du beskrivningar och länkar till samtliga kvalitetsområden i ledningssystemet.

Verksamhet

För att göra det lättare att hitta relevant information har vi gjort en samlad beskrivning av de kvalitetsområden som berör din verksamhet. Där finns även länkar till respektive område.  

Då många av kvalitetsområdena berör flera typer av verksamheter kan det finnas dokument som inte berör just din verksamhet, det framgår i så fall i det aktuella dokumentet.

Funktionshinder

Här hittar du de kvalitetsområden som särskilt berör dig som arbetar inom gruppbostad, servicebostad, boendestöd, personlig assistans, ledsagning, avlösarservice, korttidsvistelse, familjehem, korttidstillsyn, kontaktpersoner eller daglig verksamhet

Kommunal hälso- och sjukvård

Här hittar du de kvalitetsområden som särskilt berör dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård såsom hemsjukvård, kommunrehab och ASIH-teamet.

Myndighetsutövning

Här hittar du de kvalitetsområden som särskilt berör dig som är biståndshandläggare, LSS-handläggare eller metodutvecklare.

Äldreomsorg

Här hittar du de kvalitetsområden som särskilt berör dig som arbetar inom anhörigstöd, hemtjänst, trygghetslarm eller äldreboende.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Tommi Larsson
Projektledare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 26
tommi.larsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-28 09.25