Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Förebyggande arbete

Här hittar du styrning och stöd gällande riskinventering, skyddsåtgärder, självmordsrisk, förebyggande av vårdskador och systematiskt säkerhetsarbete. Sidan berör all personal.

Syftet är att förhindra olycksfall, vårdskador och kvalitetsbrister kopplat till brukarna.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-22 10.59