Förskrivning

Här hittar du styrning och stöd gällande förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. Sidan riktar sig i första hand till chefer och legitimerad personal inom hemsjukvård.

Syftet är att tydliggöra förskrivningsprocessen och kompetenskrav för att uppfylla kraven på god vård utifrån den enskildes livssituation och andra åtgärder.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-06 08.43