Handläggning och dokumentation

Här hittar du styrning och stöd gällande handläggning och dokumentation. Sidan berör all personal.

Riktad information till legitimerad personal samt baspersonal med delegation finns under rubriken Dokumentation enligt HSL till vänster. Riktad information till handläggare och omsorgspersonal finns under rubriken Social dokumentation till vänster.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 13.51