Dokumentation enligt HSL

Här hittar du styrning och stöd gällande dokumentationsskyldighet och hantering av patientjournal. Sidan riktar sig i första hand till legitimerad personal samt baspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Syftet är att säkerställa en god och säker vård utifrån den enskildes behov.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 13.57