Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Social dokumentation

Här hittar du styrning och stöd gällande dokumentation i handläggning och verkställighet samt kontaktmannaskap. Sidan riktar sig i första hand till handläggare, chefer och baspersonal inom omsorgsverksamhet.

Syftet är att dels att skapa rättssäkerhet, kontinuitet och trygghet för den enskilde, dels att skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla vid individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser.

Styrdokument

Övrigt

Serviceuppdateringar i Procapita
Första onsdagen varje månad, från kl. 18.00-21.00, är Procapita stängt för serviceuppdatering.

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-10 12.12