Hygien

Här hittar du styrning och stöd gällande basala hygienrutiner och klädregler. Sidan berör all personal.

Syftet är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Styrdokument - Riktlinjer

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 13.17