Nutrition

Här hittar du styrning och stöd gällande nutrition. Sidan berör all vård- och omsorgspersonal.

Syftet är att säkerställa att brukaren får den hjälp och det stöd som behövs för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov och förebygga undernäring.

Styrdokument

Relaterad information

Verktyg och mallar

Stödjande dokument

Information och utbildning

Regelverk

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-09 14.25