Personal och kompetens

Här hittar du styrning och stöd gällande  egenvård, delegering, hjärtstopp och kompetenskrav. Här finns också information om metodstöd och utbildningar. Sidan berör all personal.

Syftet är att utveckla personalens kompetens för att förebygga vårdskador och kvalitetsbrister.

Styrdokument

Riktlinjer

Relaterad information

Verktyg och mallar

Stödjande dokument

Information och utbildning

Regelverk

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 13.23