Metodstöd

Här hittar du information om stöd du kan få i det dagliga arbetet från vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner.

Vårdutvecklare

Vård och omsorg ska bygga på bästa möjliga kunskap. Uppdraget för förvaltningens vårdutvecklare är att stödja verksamheterna och ge kunskapsbaserat metodstöd vid olika former av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Vårdutvecklarens arbete styrs av verksamhetens behov.

Välkommen att ta kontakt

Vilket utvecklingsarbete pågår på din arbetsplats? Behöver ni stöd i det?

Välkommen att kontakta oss! Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt.

Styrdokument

Relaterad information

Stödjande dokument

Information och utbildning

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 14.17