Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Utbildning i läkemedels­hantering

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder utbildning i läkemedelshantering för personal som behöver delegering i sitt arbete. Utbildningen består av ett kurstillfälle, som avslutas med ett skriftligt prov, och en webbutbildning.

Syftet med utbildningen är att all personal som ska få delegering får grundkunskap i läkemedelshantering samt en inblick i vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet och de riktlinjer som personal i Mölndals stads verksamheter ska förhålla sig till i sitt arbete.

Utbildningen riktar sig till den personal som inte har haft delegering tidigare i Mölndals stad samt personal som saknar utbildning i läkemedelshantering. 

Utbildning i tre steg

Utbildningen består av tre steg: Utbildning i grupp som avslutas med ett prov, webbutbildning och till sist ett möte med PAS .

Steg 1 - utbildning och prov

Innan utbildningen ska deltagarna ha läst  utbildningsmaterialet LäkemedelshanteringPDF för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Utbildningsansvarig samlar in proven och skickar det sedan till respektive PAS (patientansvarig sjuksköterska). PAS rättar provet och godkänner innan delegering kan ges.

Utbildningen genomförs i grupp och tar totalt tre timmar.

Utbildningstillfällen och länk till anmälningsformulär finns nedan.

Steg 2 - webbutbildning

Enhetschef och medarbetare bestämmer tillsammans var och när webbutbildningen kan genomföras. Webbutbildningen tar omkring två timmar och genomförs individuellt. För att logga in på utbildningen används medarbetarens personliga jobbmejladress. Webbutbildningen avslutas med ett kunskapstest. När utbildningen och testet är genomfört får deltagaren ett diplom som ska skrivas ut och lämnas till PAS.

Steg 3 - Möte med PAS

Medarbetaren bokar tid för möte med PAS. På mötet går PAS igenom provresultatet och diplomet tillsammans med deltagaren och utfärdar därefter delegeringen.

Här finns ett detaljerat flödesschema som beskriver varje stegPDF.

Förnyad delegering

Efter ett år ska delegeringen förnyas. Medarbetaren själv håller koll på när det är dags och meddelar sin enhetschef. För att förnya delegeringen ska webbutbildningen göras på nytt. Från och med 2018 ska även ett skriftligt kunskapstest göras så att all personal har samma kunskapsunderlag. Tid ska bokas med patientansvarig sjuksköterska (PAS) som följer upp webbutbildningen, genomför kunskapstest och utfärdar delegering. Diplomet från webbutbildningen ska tas med till det mötet.

Här finns ett detaljerat flödesschema som beskriver hur det går till att förnya delegeringPDF.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro av anmäld deltagare kommer en "no show"-avgift på 300 kr att debiteras den enhet som deltagaren tillhör. Ingen debitering utgår vid anmälda återbud.

Utbildningsansvarig

Christina Josefsson Vik, vårdutvecklare, är ansvarig för utbildningen. Vid återbud eller oplanerad frånvaro, meddela via e-post eller SMS till 0709-94 50 56. Glöm inte att uppge namn och enhet.

Anmäl dig här

Efter samråd med din enhetschef görs anmälan här senast tre dagar före respektive tillfälle. OBS begränsat antal platser.

Tid: kl 14-17

Kontakt

Christina Josefsson Vik
Vårdutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0709-94 50 56
christina.josefsson-vik@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-02 10.57