Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Utbildning i vårdhygien

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder personal utbildning i basal hygien och klädregler.  Utbildningen vänder sig till både interna och externa utförare inom förvaltningens ansvarsområde .

Utbildningstillfällen våren 2018

Under våren 2018 kommer det att erbjudas utbildning i basal hygien och klädregler i samarbete med Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att ge en fördjupning i basal hygien och klädregler utifrån uppdraget som hygienombud och hygienansvarig sjuksköterska. När vårens utbildningstillfällen är fastställda kommer datumen att presenteras här.

Utbildningen riktar sig till hygienombud inom vård och omsorg samt hygienansvariga sjuksköterskor. Det är önskvärt att även enhetschef inom äldreboende, funktionshinder och hemvård/hemtjänst är representerade.

Utbildningens innehåll

  • Fokus på hygien inom vård och omsorg i Mölndals stad
  • Hur ska vi jobba som hygienombud/ hygienansvarig sjuksköterska?
  • Svårigheter – möjligheter
  • Basala hygienrutiner. Hur gör man rätt?
  • Omvärldsbevakning

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro av anmäld deltagare kommer en "no show"-avgift på 300 kr att debiteras den enhet som deltagaren tillhör. Vid återbud eller oplanerad frånvaro, kontakta utbildningsansvarig enligt nedan kontaktuppgifter. Ingen debitering utgår vid anmälda återbud.

Utbildningsansvariga

Vårdhygien SU, hygiensjuksköterska Roseli Sandbreck

Vårdutvecklare Christina Josefsson Vik, 0709-94 50 56

MAS Karin Paust, 031-315 24 24

Anmälan

När datum till vårens utbildningstillfällen är fastställda kommer du att kunna anmäla dig till dessa här.

Utbildning efter önskemål

Vi erbjuder utbildning vid behov. Utbildningens innehåll anpassas efter dina önskemål. Syftet med utbildningen är att säkra upp så att vårdrelaterade infektioner inte sprids inom våra verksamheter.

Exempel på innehåll är:

  • Riktlinjer och rutiner i vårdhygien
  • Basala hygienrutiner
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Antibiotikaresistens

Vill du boka in utbildning i vårdhygien? Hör av dig till Karin Paust, MAS och MAR.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-16 15.13