Samverkan och samarbete

Här hittar du styrning och stöd gällande samverkan och samarbete kring brukaren. Sidan berör all personal.

Syftet är att sätta brukaren i fokus och få en säkrare och effektivare vård och omsorg.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-11 13.45