Hantering av synpunkter och klagomål

Styrning och stöd gällande hantering av synpunkter och klagomål. Sidan berör all personal.

Synpunkter och klagomål kan exempelvis lämnas av brukare, anhöriga, företrädare och andra intressenter.

Syftet är att förebygga fel och brister, identifiera nya eller inte tillgodosedda behov samt att  ge möjlighet att påverka.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-13 13.33