Tillgänglighet

Här hittar du styrning och information gällande tillgänglighet. Sidan berör all personal.

Syftet är att medborgare, brukare samt brukares anhöriga eller företrädare ska uppleva att tillgängligheten är god till vård- och omsorgsförvaltningens information, lokaler, tjänster och personal i verksamheten.

Styrdokument

Kontakt

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-05 11.46