Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Lokala utvecklingsmedel

Det finns totalt 300 000 kr att använda för att utveckla metoder och arbetssätt genom att starta projekt under 2019 som leder till förbättringar för brukarna. Projektpengarna kallas för lokala utvecklingsmedel och har funnits årligen sedan 2010. Alla verksamheter i förvaltningen inklusive privata utförare kan söka. I år pågår 16 projekt.

Så här går det till att söka - projekt för 2019

Formulera din idé

Beskriv vad projektet ska handla om och på vilket sätt det kommer bli bättre för brukarna.

Idéer som handlar om att använda välfärdsteknik är prioriterade även för 2019. Kontakta stadens IT-avdelningen när det handlar om appar och annan IT-utveckling för att säkra funktionalitet och integration till andra system.

Fyll i ansökan – observera att det bara är chefer som kan ansöka.

Formulera vad som ska göras

Beskriv vilka aktiviteter som ska göras i projektet

Formulera uppföljningen

Beskriv hur ni ska följa hur det går – hur ser ni till att det blir som ni tänkt?

Formulera projektets kostnader

Beskriv vad som ska köpas för att projektet ska kunna bli verklighet. Det är pris utan moms som ska anges i ansökan.

Skicka ansökan

Skicka din ansökan till lokalautvecklingsmedel@molndal.se genom att bifoga ifylld ansökningsblankett till e-postmeddelandet.

Det är enbart chefer som kan ansöka.

Ansökan lokala utvecklingsmedelWord

Titta gärna i projektkatalogerna för inspiration. Du hittar dem längre ned på sidan.

Kriterier för att få lokala utvecklingsmedel:

  • Projektet ska vara i linje med verksamhetens uppdrag och mål
  • Projektet ska syfta till varaktiga förbättringar
  • Projektets fokus ska vara utveckling av metoder och arbetssätt som är till nytta för brukarna
  • Projekt som innebär gränsöverskridande samarbete prioriteras, verksamheten kan med fördel involvera andra än den egna arbetsplatsen

Viktiga datum

26 november 2018 senaste datum för ansökan om projekt för 2019 skicka till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

21 januari 2019 senaste datum för slutredovisning av projekt 2018 ska skickas till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

1 februari 2019 senaste datum för beslut om ansökan för projekt 2019 - beslut meddelas alla som sökt.

19 augusti 2019 senaste datum för delredovisning skickas till lokalautvecklingsmedel@molndal.se

20 januari 2020 senaste datum för slutredovisning av projekt 2019

 

Relaterad information

Kontakt

Fredrika Stigsson
Verksamhetsutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 12
lokalautvecklingsmedel@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-01 13.16