Genomförda projekt 2019

Under 2019 genomfördes flera projekt inom vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att förbättra tillvaron för våra brukare.

Projekten har finansierats genom lokala utvecklingsmedel och ska leda till förbättringar för brukare.

Projekt

Klicka på plustecknet vid rubrikerna nedan för att läsa mer om varje projekt.

Teckna SMART - Elementvägen daglig verksamhet

Projektets syfte har varit att tillvarata och utveckla kunskap i Tecken som stöd hos brukare och personal genom en genomarbetad modell för genomförande. Projektet har haft tekniska svårigheter vilket har försvårat genomförandet. Deltagarna i gruppen har haft gemensam teckensång med hjälp av smart-TV vilket har varit en uppskattad aktivitet. TV:n har inneburit att det har kommit in nya idéer och TV:n har till exempel använts till karaoke och gympa. Projektet hoppas kunna fortsätta med nya appar.

Ipadens möjlighet i måleri - Frejagatan daglig verksamhet

Personal i den dagliga verksamheten har utbildats i hur iPad kan användas i måleri. En handledare har ordnat fyra gruppträffar för brukare där iPad har använts för att ta fram motiv till tavla som sedan målats. Processen för hur tavlans motiv växt fram har dokumenterats med hjälp av iPad.

Projektet har utvecklat brukarnas självbild och självkänsla då en tankebild av hur det ska bli kanske inte stämmer överens med slutresultatet men att det kan bli bra ändå. Verksamheten har fått inspiration till fortsatt arbete med iPaden och att deras nya kunskap kan arbeta med fler och andra brukare än som var med i aktuellt projekt.

Promenera i alla väder - Uddängen daglig verksamhet

Projektet har handlat om att erbjuda deltagarna möjlighet till fysisk aktivitet på ett gåband även vid sämre väder. Effekten av att använda gåbandet har till exempel varit roligare träning och förbättrad balans för deltagarna. Gåbandet kommer att fortsätta användas i verksamheten.

Digital utveckling för brukarna - Möbelgatan daglig verksamhet

Projektet har inte kunnat genomföras så som planerat då det hänt mycket i verksamheten som påverkat. Projektet fick iPads från teleenheten som var av utgående modell, vilket gjorde det svårt att hitta skydd till dem. Det här blev en bromskloss för projektet. Projektet ska dock starta upp och arbeta så som det var tänkt.

Projektets syfte är att skapa fler nya, roliga och meningsfulla aktiviteter för deltagarna. iPads ska användas som ett hjälpmedel för att underlätta arbetsdagen för deltagare och personal samt ge deltagarna en möjlighet att utvecklas och vara en del i välfärdstekniken.

Kan själv! Delaktighet i min vardag - Alebäcksgatan korttidsvistelse

Projektets syfte har varit ökad delaktighet och självständighet för ungdomarna med hjälp av touchkontakter.

Varje ungdom i verksamheten har haft en anpassad aktivitet där touchkontakten har använts. Touchkontakten har till exempel använts för att ge ungdomen lugn och blivit en självständig aktivitet. Projektet kommer att fortsätta för de ungdomar som vill samt utökas till andra ungdomar.

Digitalisera mera - Lejonslättsgatan 32 servicebostad

Projektet har inte kunnat genomföras på grund av annat som krockat såsom studiecirklar och totalrenovering i huset.

Projektet handlade om att aktivera brukare som behöver stöd i engagemang och sysselsättning genom användande av pedagogiska appar och arbetsmetoder med Ipad som verktyg.

Datorspels- och skärmberoende - Varmblodsgatan boendestöd

Projektet har handlat om att anordna brukarträffar där utgångspunkten varit spel på olika sätt i syfte att bryta social isolering.

Innehållet har till exempel varit samtalscirklar och diskussionsfrågor om skärmanvändning och spel. Träffarna har även innehållit fysisk träning med inspiration från spel. Innehållet har utgått ifrån deltagarnas önskemål.

Enkäter som projektets brukare besvarat visar att projektet har lyckats med sitt syfte då brukarna har tränat socialt sammanhang, diskussioner med andra och fått nya sociala kontakter. Projektet har också visat hur brukarna kan växa av att få prata om ett ämne som de är intresserade av och har kunskap om.

Sinnenas fönster - Berzelius äldreboende

Projektet har handlat om att skildra högtider och årstider genom att personal och brukare tillsammans dekorerat fönster i korridorer inför de olika perioderna.

Projektet har lett till ökad trivsel och glädje för brukarna. Dekorationerna har underlättat för brukare att kunna orientera sig bland de olika årstiderna och högtiderna. Miljön har även använts som ett underlag för kommunikation och samspel med brukarna.

Personalen har fått positiv respons från brukare och anhöriga som besökt äldreboendet. Dekorationsmaterialet finns kvar och projektet lever vidare.

Surfplatta - Bifrost äldreboende

Projektets inköp av surfplatta blev försenat men projektet kommer att genomföras under 2020 istället.

En utmaning är att intressera brukarna för att delta i projektet då de kan ha svårt att se hur de kan ha nytta av att lära sig att använda surfplattan. Tanken är att surfplattan ska bli en del av verksamheten med flera användningsområden, som bildspel, söka information, musik, film, ta del av interaktiva miljöer och digitala arenor.

VR-glasögon - Brattåsgården äldreboende

Verksamheten har köpt in VR-glasögon för att genom dessa bidra till stimulans och aktivitet för brukarna. Glasögonen har använts i grupp och enskilt och har skapat såväl samtalsämnen som skratt.

Verksamheten kommer att fortsätta använda glasögonen i sina aktiviteter för brukarna och utveckla fler användningsområden.

Upplevelserum - Eklanda äldreboende

Projektet har blivit försenat på grund av chefsomsättning. Möbler och annat har dock köpts in till upplevelserummet och projektet ska starta under 2020.

Tanken är att personal ska hjälpa brukarna till att besöka upplevelserummet samt att verksamheten ska ansöka om volontär som kan ha öppet ett par gånger i veckan.

Pubafton med underhållning - Eklanda äldreboende

Projektet har inte kunnat genomföras, bland annat på grund av hög arbetsbelastning och chefsomsättning.

Projektet handlade om att genom musik skapa minnen och aktivitet.

Den digitala minnesresan - Lackarebäck äldreboende hus C

Projektet har inte kunnat genomföras.

Projektet handlade om att göra det möjligt för brukarna att få tillgång till musik, film och appar som intresserar och stödjer dem genom att använda Ipads och nyttja möjligheten att koppla dem till smart-TV.

Socialt deltagande genom digitalisering - Sörgården äldreboende

Projektet har inte kunnat genomföras.

Projektet handlade om att öka det sociala deltagandet genom fler mediekanaler.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad