Genomförda projekt 2021

Under 2021 genomfördes tre projekt inom vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att förbättra tillvaron för våra brukare.

Projekten har finansierats genom lokala utvecklingsmedel och ska leda till förbättringar för brukare.

Projekt

Klicka på plustecknet vid rubrikerna nedan för att läsa mer om varje projekt.

Projekt för att öka medarbetares kunskaper om funktionsnedsättning och brukares olika förutsättningar. Medarbetare på ett av stadens korttidshem fick utbildning i metoden tydliggörande pedagogik.

Projekt för att skapa möjligheter för brukare på ett äldreboende att testa nya aktiviteter och produkter genom att utbilda medarbetare till aktivitetsombud.

Projekt för att öka brukarnas delaktighet och begriplighet genom att medarbetarna utbildas i olika metoder av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad