Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny föreskrift om systematiskt patientsäkerhetsarbete

Den 1 september trädde Socialstyrelsens föreskrift om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i kraft. Föreskriften ersätter föreskrift om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Ny föreskrift ersätter Lex Maria

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete trädde i kraft den 1 september. Föreskriften reglerar bland annat hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården ska hantera en händelse som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Föreskriften ersätter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Följdändringar kommer att göras i riktlinjer och verktyg för avvikelsehantering med mera.

Föreskriften finns under området Avvikelser i ledningssystem för kvalitet.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har i samverkan med andra myndigheter och organisationer tagit fram ett samlat stöd för patientsäkerhet. I stödet finns bland annat information om riskbedömning, utredning av vårdskador och förebyggande arbete. 

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-09-15 13.56