Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Uppdaterad riktlinje för delegering av läkemedel

Riktlinje för delegering av läkemedel är uppdaterad med förtydligande om ansvarig för delegering.

Riktlinje för delegering av läkemedel enligt hälso- och sjukvård är uppdaterad. Nattsjuksköterskas ansvar för delegering har tydliggjorts.

Riktlinjen finns under rubriken Personal och kompetens i ledningssystem för kvalitet.

Kontakt

Karin Paust
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-09-12 11.35