Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny riktlinje gällande hjärtstopp

En ny riktlinje har publicerats - Riktlinje om hjärtstopp hos patient inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning

En ny riktlinje om hjärtstopp är framtagen utifrån de etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddning (HLR) vid hjärtstopp som utarbetats av Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Riktlinjen har samverkats lokalt i Nosam.

Den nya riktlinjen finns i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet Personal och kompetens.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-06 11.05