Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ändrade riktlinjer för självmordsrisk och avvikelserapportering i samverkan med externa aktörer

Information har lagts till/tagits bort i två av riktlinjerna i ledningssystem för kvalitet. 

Självmord, identifiera risk

Ny information har lagts till i riktlinjen under rubrikerna
”varningssignaler” och ”råd och tips till personalen”. 

Riktlinjen hittar du i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet Förebyggande arbete.

Avvikelserapportering i samverkan med aktörer utanför vård- och omsorgsförvaltningen

Information om krav på diarieföring i Platina, av registrerad avvikelse med tillhörande utredning, är borttagen.

Riktlinjen hittar du i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet Avvikelser.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Karin Paust
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-06 11.23