Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny riktlinje om uppföljning av privata utförare

Vård- och omsorgsnämnden har utarbetat en ny riktlinje för hur, när och på vilket sätt verksamheter som bedrivs av privata utförare ska följas upp. 

Enligt kommunallagen har vård- och omsorgsnämnden inom sitt
verksamhetsområde ansvar för att se till att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna drivs på ett tillfredställande sätt. Detta gäller oavsett om verksamheterna utförs i egen regi eller utförs av en privat utförare. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Vård-och omsorgsnämnden har utifrån detta ansvar utarbetat en riktlinje för hur, när och på vilket sätt avtal och verksamheter som bedrivs av privata utförare ska följas upp.

Riktlinjen hittar du i ledningssystem för kvalitet under Uppföljning.

Kontakt

Annbritt Högemark
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 78
annbritt.hogemark@molndal.se

Ann-Marie Predan
Kvalitetscontroller
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 23
ann-marie.predan@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-06 10.20