Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Nyheter gällande särskilt tandvårdsstöd

Riktlinjen för särskilt tandvårdsstöd har ändrats. Nytt är att ansvaret för att utfärda tandvårdsintyg utökats till alla patientansvariga sjuksköterskor. Det har också lanserats en ny version av "Intygsbeställningen" som ska ge ett bättre stöd vid utfärdande av tandvårdsintyg.

Enligt tandvårdslagen ska var och en som har rätt till nödvändig tandvård ges ett intyg och varje år erbjudas en munhälsobedömning i sin bostad. Kommunen ansvarar för att identifiera rätt personer bland de som har hjälp från kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att utfärda tandvårdsintyg till dem. Västra Götalandsregionen ansvarar för tandvård och hembesök. 

Ändrad riktlinje för särskilt tandvårdsstöd

Det som ändrats i riktlinjen är att alla patientansvariga sjuksköterskor nu ska vara utfärdare av tandvårdsintyg. Det gäller även privata utförare. Tidigare har det enbart varit LSS- och biståndshandläggare samt vissa strategiska sjuksköterskor som  utfärdat tandvårdsintyg.

Bättre stöd vid utfärdande av tandvårdsintyg

Den 27 november lanserade Västra Götalandsregionen  "Intygsbeställningen 2.0" som ska underlätta bedömningen av vilka som har rätt till nödvändig tandvård. Det finns nu ett formulär som ska fyllas i och som ger ett tydligt beslutsstöd. 

Riktlinje, information och en länk till "Intygsbeställningen" finns i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet God munhälsa.

Kontakt

Karin Paust
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 24 24
karin.paust@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-07 10.59