Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny riktlinje om anhörigstöd

Ny riktlinje om vad stöd till anhöriga innebär samt beskrivning av ansvarsfördelning.

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV.

Riktlinjen beskriver hur anhörigstödet definieras enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns även information om vad stöd till anhöriga i vård- och omsorgsförvaltningen innebär samt beskrivning av ansvarsfördelning utifrån olika funktioner.  

Riktlinjen finns i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet samverkan.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-18 09.25