Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ändrade krav vid delegering av läkemedelshantering från 1 januari

På grund av en ny lag krävs från och med 1 januari 2018 dokumenterad kunskap hos delegerad personal. Med anledning av detta har riktlinjen för delegering av läkemedelshantering enligt HSL reviderats.

Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft som innebär att det krävs
dokumenterad kunskap hos delegerad personal. Riktlinjen för
delegering av läkemedelshantering enligt HSL har reviderats utifrån de nya kraven.  

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV.

Ändringar i riktlinje

Skriftliga kunskapstest ska från och med 1 januari 2018 sparas i personakt.

Den personal som ska förnya sin delegering under 2018 kommer, utöver webb-utbildning, också behöva  göra ett skriftligt kunskapstest så att all personal har samma kunskapsunderlag. Skriftligt test vid förnyelse av delegering genomförs av PAS (patientansvarig sjuksköterska).

Riktlinjen finns i ledningssystem för kvalitet under området Personal- och kompetens. Där finns också information om utbildning i läkemedelshantering.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Christina Josefsson Vik
Vårdutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0709-94 50 56
christina.josefsson-vik@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-28 17.11