Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ändrad riktlinje för synpunkter och klagomål

En revidering av riktlinje för synpunkter och klagomål har gjorts. Information om diarieföring i Platina har tagits bort och ansvarsfördelningen har tydliggjorts.

Syftet med riktlinjen är att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och inte tillgodosedda behov. Det är därför viktigt att vi informerar om på vilka sätt synpunkter och klagomål kan lämnas. Vi ska också förmedla att  synpunkter och klagomål är välkomna. 

Riktlinjen hittar du i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet synpunkter och klagomål. 

Riktlinjen omfattar alla verksamheter

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV (lagen om valfrihetssystem).

Information om diarieföring borttagen

Ändringen innebär att information om diarieföring i stadens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem, Platina, tagits bort. Registrering av synpunkter och klagomål sker i systemet för synpunkts- och avvikelsehantering, DF Respons.

Ansvarsfördelning tydliggjord

De krav som ställs på olika funktioner, t.ex. registrator, ansvarig handläggare, SAS och MAS har tydliggjorts.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-23 13.21