Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny ändring av riktlinje för brukare som akut behöver uppsöka sjukhus

En ytterligare revidering har gjorts av riktlinje för brukare som akut behöver uppsöka sjukhus. Kommunens ansvar att följa med brukare med funktionsnedsättning har förtydligats.

Riktlinjen för "brukare som akut behöver uppsöka sjukhus" reviderades nyligen. Riktlinjen hette tidigare ”brukare som åker från ordinärt eller särskilt boende till sjukhus”, men bytte namn för att täcka in samtliga brukare. Det gjordes också förtydligande kring personalens ansvar i akuta situationer där brukaren avböjer stöd med att ringa 112.

Kommunens ansvar för brukare med funktionsnedsättning har tydliggjorts

Anledningen till ytterligare en revidering inom kort tid är att en  delregional överenskommelse mellan region och kommun uppmärksammats. Utifrån denna överenskommelse har kommunens ansvar att följa med brukare till sjukhus förtydligats när det gäller:

  • brukare med funktionsnedsättning som har personlig assistans
  • brukare mellan 18-64 år med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans till sjukhus.

Riktlinjen hittar du i ledningssystem för kvalitet under kvalitetsområdet samverkan och samarbete. 

Riktlinjen omfattar alla verksamheter

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV (lagen om valfrihetssystem).

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-29 10.53