Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny riktlinje - Hospice

Nu finns en ny riktlinje som tydliggör ansvarsfördelningen vid bedömning och beslut för beviljande av hospiceplats.

Staden tillgodoser vård i livets slutskede i form av hospice om vården av medicinska eller sociala skäl inte kan tillgodoses i ordinärt boende eller på korttidsplats inom kommunen.

Den nya riktlinjen Hospice ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan legitimerad personal och samtliga funktioner inom biståndsenheten avseende bedömning och beslut för beviljande av hospiceplats.

Observera förvaltningens nya mall för reviderade och nya riktlinjer som även tydliggör ansvarsfördelning vid implementering, uppföljning och ändring av riktlinje.

Riktlinjen Hospice finns på sidan om Handläggning och dokumentation under rubriken Styrdokument.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-31 10.33