Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Uppdaterad riktlinje, förebyggande arbete

Riktlinjen om förebyggande arbete kring brukaren har uppdaterats och gjorts tydligare beträffande riskbedömning enligt HSL.

Den uppdaterade riktlinjen finns i Ledningssystemet för kvalitet, Styrning och stöd, Samtliga kvalitetsområden, Förebyggande arbete.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-27 14.33