Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Ny rutin för informationsöverföring

Ny rutin har skapats för att säkerställa informationsöverföring då en brukare blir inskriven i hemsjukvården eller i ASIH. Rutinen är framtagen och förankrad hos samtliga chefer inom område hemvård och område hemsjukvård.

Vilka gäller det?
Rutinen gäller område hemvård, externa hemtjänstverksamheter samt område hemsjukvård.

Varför?
På grund av sekretessgränser i Treserva får omsorgspersonal och chefer i verkställighet, per automatik, ingen information om att brukare blir inskrivna i hälso- och sjukvården eller i ASIH. I de fall interna och externa hemtjänstverksamheter ska utföra delegerade vårdåtgärder ska dessa skapas och fördelas som ett HSL-uppdrag i Treserva. Det är inte alltid aktuellt med delegerade vårdåtgärder hos samtliga brukare och omsorgspersonal och chefer ska även i dessa situationer ha information om att en brukare är inskriven i hemsjukvård eller ASIH.

Hur?
Tydliggörande av ansvarsfördelning och säkerställande av personbild i Treserva.

Rutinen hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet samverkan och samarbete.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-22 09.27