Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Borttagen rutin i ledningssystemet

Reservrutin för att säkerställa informationsöverföring inom och mellan lagrum gällande hälso- och sjukvård är nu borttagen.

Orsak till framtagande av rutin 
Rutinen skapades för att säkerställa de situationer då legitimerad personal, på grund av felaktigheter i Treserva, inte kunde föra patientjournal/öppna viss dokumentation i patientjournal  och då i förlängningen inte heller kunde skicka HSL-uppdrag till verksamheterna och för att omvårdnadspersonal inte skulle ta emot muntliga instruktioner av legitimerad personal.

Orsak till borttagning av rutin
VOF IT har löst problemet i Treserva och alla patienter kan nu läggas till i Treserva, och all legitimerad personal har åtkomst till all patientdokumentation vilket också i förlängningen innebär att legitimerad personal kan skicka HSL uppdrag från aktuell vårdprocess/vårdplan.  Inga muntliga HSL-uppdrag ska överlämnas till omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal ska i samtliga situationer få ett skriftligt HSL-uppdrag. Om omvårdnadspersonal ändå får muntliga instruktioner från legitimerad personal ska avvikelse rapporteras.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-17 07.46