Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppdaterad rutin för informationsöverföring vid inskrivning i hemsjukvård och ASIH samt eventuellt beslut om O-HLR

Rutinen är uppdaterad med följande förändringar:

  • Rutinens namn har utökats med texten ”samt eventuellt beslut om 0-HLR”.
  • Rutinen innefattar nu även område funktionsstöd med undantaget bostad med särskild service.
  • Förtydligande kring hur och vad legitimerad personal ska dokumentera de olika delarna under personbilden i Treserva.
  • Rutinen innehåller nu även information om att, legitimerad personal, vid eventuellt beslut om 0-HLR, ska dokumenteras denna information i personuppgiftsbilden.

Riktlinjen hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet samverkan och samarbete.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-30 14.24