Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppdatering av blanketten "riskinventering SoL/LSS"

Rubriken ”Planerad åtgärd” är förändrad och heter nu ”Identifierad risk/Planerad åtgärd”. Detta för att skapa möjlighet att beskriva båda delar.

Blanketten hittar du i ledningssystemet för kvalitet under blanketter och checklistor.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-07 15.26