Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppdaterade riktlinjer

Följande riktlinjer har uppdaterats i Ledningssystem för kvalitet:

  • Fotolegitimation och namnskyltar
  • Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Riktlinjen för fotolegitimation och namnskyltar har uppdaterats med ett förtydligande gällande interna och externa verksamheters ansvar gällande namnskyltar.

Riktlinjen för värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande har uppdaterats med ny info i riktlinjen. 1 januari 2019 stärktes de nationella minoriteternas rättigheter genom nya bestämmelser i minoritetslagen.

Riktlinjerna hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet bemötande.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-27 10.37