Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Uppdaterad riktlinje

Riktlinjen för avvikelserapportering i samverkan med aktörer utanför vård- och omsorgsförvaltningen har bytt namn. Numera heter den Avvikelsehantering i vårdsamverkan och i samverkan med andra aktörer utanför vård- och omsorgsförvaltningen.

Det framgår nu i riktlinjen att MAS/SAS kommer att vara samordnande för dessa avvikelser. MAS kommer att vara en samordnande funktion vid ”avvikelser i vårdsamverkan” och SAS vid avvikelser med övriga aktörer utanför förvaltningen.

Riktlinjen hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet avvikelser.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-04 13.02