Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppdaterad riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinjen för läkemedelshantering är reviderad.

  • Nytt är att dosetter ska märkas med namn och personnummer. Läkemedelsordinationer ska finnas på aktuell ordinationslista.
  • Insulinpennor ska märkas med namn och personnummer, snabbverkande insulinpennor ska även markeras med datum för påbörjad penna. Tre stående originalförpackade läkemedel kan ges från förpackning (behöver inte delas i dosett efter sjuksköterskas riskbedömning att överlämnande kan ske säkert).

Riktlinjen hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet läkemedelshantering.

Kontakt

Karin Blomqvist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 90
karin.blomqvist@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-24 13.53