Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Uppdaterad riktlinje för avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinjen är uppdaterad med mindre justeringar för att anpassas efter funktion i Treserva.

Riktlinjen hittar du i ledningssystemet för kvalitet under kvalitetsområdet avvikelser.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-31 08.13