Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Stödjande dokument uppdaterat

Dokumentet "Register för de verksamheter som dokumenterar i Treserva" har uppdaterats i Canea One.

Under flik 7, som tidigare varit en tom SoL/LSS-flik, är nu begreppet ”BPSD” tillagt. Denna flik ska endast användas för de brukare som registreras enligt BPSD. Den information som ska finnas under denna flik är den senaste ”personregistreringen/skattning” som BPSD-administratören lagt in i registret. Tänk på att det i genomförandeplanen ska finnas en hänvisning till information som finns under samtliga flikar.

Till legitimerad personal - I patientjournal ska legitimerad personal dokumentera adekvat vårdprocess/vårdprocesser.

Dokumentet hittar du här.

Kontakt

Emelie Sundberg
Socialt ansvarig samordnare
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 28 34
emelie.sundberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-27 14.12