Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Grundutbildning inför delegering ändras

Grundutbildningen inför delegering av läkemedels- och insulinhantering för personal inom vård- och omsorgsförvaltningen ändras från och med 1 januari 2020.

Gemensam grundutbildning tas bort

Tidigare skickades omsorgspersonal till samlingssalen på Lackarebäcks äldreboende för en halvdags obligatorisk utbildning inför delegering.

Från och med 1 januari 2020 kommer grundutbildningen inte att genomföras på samma sätt. Varje patientansvarig sjuksköterska ansvarar fortsättningsvis för att omsorgspersonalen får motsvarande kunskaper vid delegeringen.

Grundutbildning, enhetschefens ansvar

Inför delegeringstillfället ansvarar enhetschef för att personal som ska delegeras är väl föreberedd och har god kunskap om verksamheten. Personal ska också få kompendiet läkemedelshanteringPDF och/eller diabetes insulinregleringPDF i god tid för att hinna ta till sig den information som finns där.

Ökad patientsäkerhet

Syftet med att ta bort den obligatoriska grundutbildningen är att förenkla delegeringsprocessen och därmed öka patientsäkerheten.

Läs mer om Delegering och utbildning för omsorgspersonal

Frågor?

Välkommen att kontakta Christina Josefsson Vik, vårdutvecklare.

Kontakt

Christina Josefsson Vik
Vårdutvecklare
Vård- och omsorgsförvaltningen
0709-94 50 56
christina.josefsson-vik@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-19 07.32