Biståndsbedömt trygghetsboende införs i Mölndals stad

Från 1 oktober kan personer som fyllt 80 år och har behov av hemtjänst ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende i Mölndals stad.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som syftar till att bryta isolering och främja hälsa genom att erbjuda en tryggare tillvaro och fler möjligheter till social gemenskap och aktiviteter.

Läs mer om Biståndsbedömt trygghetsboende

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-30 11.45